Kula Kaçıklar Evi Restorasyon Projesi (13 Ada, 10 Parsel)


Yapı ana kütle olarak doğu-batı aksında dikdörtgen planlıdır. Ana kütle iki katlı olup, zemin katta bir bahçe, bir müştemilat ve çeşme ile dikdörtgen planlı bir sofaya açılan üç oda yer almaktadır. Üst katta yine dikdörtgen planlı bir sofa ve bu sofaya açılan iki oda yer almaktadır. Yapının dış duvarları taş tuğla almaşık duvar olarak imal edilmiş olup iç mekanlar ahşap karkas duvarlarla bölünmüştür.Yapı Butik otel olarak yeni kullanım fonksiyonuna uygun projelendirilmiş ve odalarda dolap içleri ıslak mekanlara dönüştürülmüştür.

Yaklaşık 227 metrekarelik alan içinde yer alan yapı, müştemilat, avluya ait Rölöve Projeleri 10.06.2016-6760, Restitüsyon Projeleri 15.07.2016-6871,  Restorasyon Projeleri 14.10.2016-7140 Sayılı Koruma Kurulu Kararı ile onaylanmış, Proje çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Sosyal ve Kültürel Projeler Şube Müdürlüğünce tamamlanmıştır.

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu