İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
AKHİSAR BEYOBA 22.04.2022 22.05.2022
Akhisar İlçesi, Beyoba Mahallesi, 9 ada 1 parsel ile 12 ada 1 parselde "Resmi Kurum Alanı" ve Yönetim Merkezi Alanı kullanımlarından "Konut Alanı" ve "Park Alanı" kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları
AKHİSAR ATATÜRK 22.04.2022 22.05.2022
Akhisar İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2302 ada 2 parsellerin "Sanayi Alanı" kullanımından "Sağlık Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları
ALAŞEHİR BAKLACI 25.04.2022 25.05.2022
Alaşehir İlçesi Baklacı Mahallesi, 125 ada 22 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak planlamasına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları,
GÖRDES DİVAN 27.04.2022 27.05.2022
Gördes İlçesi, Divan Mahallesi, 53 ada 5 parselde 'konut alanı'ndan 'sosyal Tesis Alanı'na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP değişikliği
AKHİSAR ATATÜRK 13.05.2022 13.06.2022
Akhisar İlçesi Atatürk Mahallesi 704 ada, 102 parselin “Park Alanı”ndan “Spor Alanı”na dönüştürülmesi ve azalan eşdeğer park alanının 424 ada, 61 parselin bir kısmının “Spor Alanı”ndan “Park Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Akhisar Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 33 sayılı kararı ile onama yetkisi verilen 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği
AKHİSAR HANPAŞA 13.05.2022 13.06.2022
Akhisar İlçesi, Hanpaşa Mahallesi 114 ada 1 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Akhisar Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 35 sayılı kararı ile onama yetkisi verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi
SOMA NAMAZGAH 20.05.2022 20.06.2022
Soma İlçesi, Namazgah Mahallesi 463 ada 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ve 116 parsellere ilişkin "Özel Sağlık Tesisi Alanı", "Konut Alanı" ve "Yol"un düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile birlikte değerlendirilmesine yönelik alınan 07.12.2021 tarih ve 134 sayılı Soma Belediye Meclisi Yetki Devri Kararı
ALAŞEHİR KAVAKLIDERE 20.05.2022 20.06.2022
Alaşehir İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 40 Ve 42 Adalar Arasında Kalan Tescil Harici Alanda"İbadet Alanı" İle "Park"In Yerinin Değiştirilmesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve Alaşehir Belediye Meclisi'nin 01/07/2021 Tarih 225 Sayılı Kararı İle Büyükşehir Belediye Meclisince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Önerisi İle Birlikte Eş Zamanlı Görüşülmesi Kararı Alınan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu