İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
TURGUTLU SELVİLİTEPE 29.12.2021 29.01.2022
Turgutlu İlçesi, 5. Mıntıka Mahallesi, 1630 ada 27 ve 28 parsellerde Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu ile Ticaret Konut Alanının yer değiştirmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu
AKHİSAR HÜRRİYET 29.12.2021 29.01.2022
Akhisar ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 395/24-28-75-76-77, 2561/1-2-3-4, 2562/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, 2563/1-2-3-4, 2564/1-2-3-4, 2565/1-2-3-4, 2566/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerde Resmi Kurum Alanı (Cezaevi), Sanayi Alanı ve Park Alanının Küçük Sanayi Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Kamu Hizmet Alanı, İbadet Alanı, Yüksek Öğretim Alanı, Otopark Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
SELENDİ ESKİCAMİ 07.01.2022 07.02.2022
Selendi İlçesi Eskicami Mahallesi 102 ada 28 parsel ve tescil harici alana esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları
SARUHANLI CUMHURİYET 12.01.2022 12.02.2022
Saruhanlı İlçesi, Saruhanlı Mahallesi 5245, 9472, 9473 ve 9976 parsellerde Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Sanayi Alanı ve Spor Alanı olan fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları
SARUHANLI CUMHURİYET 12.01.2022 12.02.2022
Saruhanlı İlçesi, Saruhanlı Mahallesi, 10703, 10704 parseller ve bu parsellerin güney kısmında yer alan tescil harici alanda Belediye Hizmet Alanı kullanımından, Sosyal Tesis Alanı kullanımına dönüştürülmesi ve 12246 parselin bir kısmı ile 12130 ve 9472 parsellerin kuzey kısmında kalan tescil harici alanda, Taşıt Yolu ve Park Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporu
DEMİRCİ AKINCILAR 12.01.2022 12.02.2022
Demirci İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 367 ada 203 parsel ile 319 ada 2 parselin bir kısmının "Resmi Kurum Alanı"ndan "Akaryakıt ve LPG+İstasyonu"na, 2099 ada 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 parsellerin "Resmi Kurum Alanı"na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu