İmar Duyuru Sistemi
Alaşehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi 1371 Ada 5 Parselde "Sanayi Alanı" Yapılmasına Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
İlçe
ALAŞEHİR
Mahalle
KURTULUŞ
Plan Türü
Nazım İmar Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
03.05.2017
Askıdan İniş Tarihi
03.06.2017