İmar Duyuru Sistemi
Alaşehir İlçesi,Örnekköy Mahallesi, 104 ada 4 parselde Jeotermal Elektrik Santrali (JES) tesisi yapımına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23/06/2016 tarih 7916 sayılı yazısına istinaden düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
İlçe
ALAŞEHİR
Mahalle
ÖRNEKKÖY
Plan Türü
Nazım İmar Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
28.04.2017
Askıdan İniş Tarihi
28.05.2017