İmar Duyuru Sistemi
Akhisar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2291 ada 1 parsel ve 2292 ada 2 parselde "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"nın "Kamu Hizmet Alanı"na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
İlçe
AKHİSAR
Mahalle
HÜRRİYET
Plan Türü
Nazım İmar Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
28.04.2017
Askıdan İniş Tarihi
28.05.2017