İmar Duyuru Sistemi
Soma İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1322 ada 2 parselin bir kısmının 'Merkezi İş Alanı'ndan 'Akaryakıt Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Soma Belediye Meclisi'nin 04.01.2018 tarih 11 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi'ne yetki verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
İlçe
SOMA
Mahalle
KURTULUŞ
Plan Türü
Tadilat Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
22.10.2018
Askıdan İniş Tarihi
22.11.2018