İmar Duyuru Sistemi
Selendi ilçesi. Zafer Mahallesi, 45 ada 5-6-7-8-9-10 parseller, 46 ada 6 ve 7 parseller,99 ada 6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14 parsellerde hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/07/2018 tarih ve 9973 sayılı kararına ilişkin Plan Değişikliği Paftaları ve Plan Açıklama Raporu
İlçe
SELENDİ
Mahalle
ZAFER
Plan Türü
Nazım İmar Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
24.09.2018
Askıdan İniş Tarihi
24.10.2018