İmar Duyuru Sistemi
Kırkağaç İlçesi, Yenimahalle mahallesi, 340 ada 4 ve 10 parseller, 535 ada 2 - 5 - 6 ve 7 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
İlçe
KIRKAĞAÇ
Mahalle
YENİ
Plan Türü
Nazım İmar Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
24.09.2018
Askıdan İniş Tarihi
24.10.2018