İmar Duyuru Sistemi
Kula İlçesi, Akgün Mahallesi, 854 ada 1 parselin 'Pazar Alanı'ndan 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KSA E:1,20, Yençok: Serbest)'na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İlçe
KULA
Mahalle
AKGÜN
Plan Türü
Nazım İmar Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
27.07.2018
Askıdan İniş Tarihi
27.08.2018