İmar Duyuru Sistemi
Salihli İlçesi Zafer Mahallesi 3012 Ada 24 Parselin mevcutta "Sağlık Tesisleri Alanı" olan fonksiyonunun "Konut Alanı (Az Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 150 Kişi/Ha)" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
İlçe
SALİHLİ
Mahalle
ZAFER
Plan Türü
Nazım İmar Planı
Plan Ölçeği
1/5000
Askıya Çıkış Tarihi
25.05.2018
Askıdan İniş Tarihi
25.06.2018