İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SALİHLİ KIRVELİ 24.09.2018 24.10.2018
Salihli İlçesi Kırveli Mahallesi 3600 Ada 1 Parselin 'Konut Alanı'ndan 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
YUNUSEMRE UZUNBURUN 24.09.2018 24.10.2018
Yunusemre İlçesi, Uzunburun Mahallesi, Muhtelif Ada ve Parsellerde, Uzunburun Katı Atık Tesisi Alanında 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı
DEMİRCİ AKINCILAR 24.09.2018 24.10.2018
Demirci ilçesi, Akıncılar mahallesi, 2122 ada 1 parselin 'Sosyal Tesis Alanı'dan 'Ticari Alanı'na, 368 ada 43 - 45 - 111 - 112 ve 129 parsellerin 'Resmi Tesis Alanı'ndan 'Toplu İşyerleri'ne dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
KIRKAĞAÇ YENİ 24.09.2018 24.10.2018
Kırkağaç İlçesi, Yenimahalle mahallesi, 340 ada 4 ve 10 parseller, 535 ada 2 - 5 - 6 ve 7 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
SELENDİ ZAFER 24.09.2018 24.10.2018
Selendi ilçesi. Zafer Mahallesi, 45 ada 5-6-7-8-9-10 parseller, 46 ada 6 ve 7 parseller,99 ada 6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14 parsellerde hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/07/2018 tarih ve 9973 sayılı kararına ilişkin Plan Değişikliği Paftaları ve Plan Açıklama Raporu
SARUHANLI ATATÜRK 24.09.2018 24.10.2018
Saruhanlı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 4325, 4324, 9846, 9845, 10145, 10146, 10147, 11964, 11277, 11376, 10697, 10666, 10698, 1865, 1866 ve 1867 parsellerin Resmi Kurum Alanı, Meslek Lisesi Alanı ve Konut Alanı kullanımlarından, Kamu Hizmet Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı ve Genel Otopark Alanı kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile; Saruhanlı Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 14 sayılı kararı ile onama yetkisi Büyükşehir Belediyesi Meclisine devredilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
KÖPRÜBAŞI 03.10.2018 03.11.2018
Köprübaşı İlçesi, Merkez Mahallesi, 3632 parselde Konut Alanı ve Park Alanı yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
GÖRDES UZUNÇAM 04.10.2018 04.11.2018
Gördes İlçesi, Uzunçam Mahallesi, 78 Ada 34 Parselin 'Hastane' Den 'Sosyal Tesis Alanı (Yaşlı Bakımevi Alanı)'Na Dönüştürülmesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve Gördes Belediyesinin 03/05/2018 Tarih Ve 41 Sayılı Meclis Kararı İle Onay Yetkisi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine Devredilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
SALİHLİ ADALA 22.10.2018 22.11.2018
Salihli İlçesi, Adala Mahallesi, 2285 parselin "Güneş Enerji Santrali" fonksiyonundan "Biyokütle Yakıtlı Enerji Santrali"ne dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği