İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
AKHİSAR SEYİT AHMET 27.07.2018 27.08.2018
Akhisar İlçesi, Seyitahmet Mahallesi, 647 Ada 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138 nolu parsellerde "İlköğretim Tesisi Alanı" kullanımından "Mevcut Konut Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
AKHİSAR PAŞA 27.07.2018 27.08.2018
Akhisar İlçesi, Thyateria Antik Kenti, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,
YUNUSEMRE KEÇİLİ KÖY 27.07.2018 27.08.2018
Yunusemre ilçesi, Keçiliköy mahallesi, 2687 ada 5 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
YUNUSEMRE KEÇİLİ KÖY 27.07.2018 27.08.2018
Yunusemre ilçesi, Keçiliköy mahallesi, 2475 ada 8 parselin Konut Alanı'ndan Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
KULA AKGÜN 27.07.2018 27.08.2018
Kula İlçesi, Akgün Mahallesi, 854 ada 1 parselin 'Pazar Alanı'ndan 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KSA E:1,20, Yençok: Serbest)'na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
ALAŞEHİR KURTULUŞ 27.07.2018 27.08.2018
Alaşehir İlçesi, Kurtuluş ve Yenimahalle Mahalleleri kesişiminde TCDD’ye ait alt-üst geçit projesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
SARUHANLI ATATÜRK 31.07.2018 31.08.2018
SARUHANLI İLÇESİ, SARUHANLI MAHALLESİ, 119 ADA 3 PARSELDE “GASİLHANE VE MEZARLIK ALANI ” YAPILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
KIRKAĞAÇ ŞAİR EŞREF 14.08.2018 14.09.2018
KIRKAĞAÇ İLÇESİ, ŞAİREŞREF MAHALLESİ, 135 ADA, 22 PARSELDE 'GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI'NDAN 'KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI'NA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ