İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
YUNUSEMRE YENİ MAHALLE 02.04.2018 02.05.2018
Yunusemre İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3169 ada 6 parselde yer alan “Spor Tesisi Alanı” ve batısındaki kadastral boşlukta yer alan “Park Alanı”nda uygulama projesinin tribün binasında form ve yer değişikliği yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
SARIGÖL SELİMİYE 02.04.2018 02.05.2018
Sarıgöl ilçesi, Selimiye mahallesi, 105 ada, 1 parselde 'Katı Atık Tesis Alanı' yapımına yönelik, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/08/2017 tarih ve 535 sayılı kararı ile onaylanan ve Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 24/01/2018 tarih E.911 sayılı yazısı ve ekleri doğrultusunda düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
SELENDİ YILDIZ 02.04.2018 02.05.2018
Selendi ilçesi, Yıldız mahallesi, 183 ada, 26 parselde 'Katı Atık Tesisleri Alanı' yapımına yönelik, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/08/2017 tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylanan ve Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 24/01/2018 tarih E.925 sayılı yazısı ve ekleri doğrultusunda düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
ŞEHZADELER ADAKALE 05.04.2018 05.05.2018
Şehzadeler İlçesi, Adakale mahallesi, 75 ada, 11 parselde, Ulucami ve çevresini kapsayan düzenlemeye ilişkin Koruma Alanı'nda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon imar Planı Değişikliği