İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
ALAŞEHİR BEŞEYLÜL 30.06.2017 30.07.2017
Alaşehir Belediye Meclisinin 01.03.2017 Tarih ve 2017/3-61 Sayılı Kararına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
AHMETLİ CAMBAZLI 05.07.2017 05.08.2017
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 23.03.2017 tarih ve 2017-05/11 sayılı Kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanan Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Canbazlı Mahallesi 89, 91, 185, 247, 248 numaralı parsellere ilişkin Güneş Enerjisi Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları
ALAŞEHİR YENİCE 24.07.2017 24.08.2017
Alaşehir İlçesi Yenice Mahallesi 171 Ada 16 ve 17 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Alaşehir Belediye Meclisinin 02.05.2017 Tarih ve 102 sayılı Kararı ve Plan Açıklama Raporları.
SALİHLİ CAFERBEY 24.07.2017 24.08.2017
Salihli İlçesi Caferbey Mahallesi 4242 Ada 1 parselde “Eğitim Alanı” yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
ALAŞEHİR KURTULUŞ 24.07.2017 24.08.2017
Alaşehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi 1264 Ada 9 parsel, 9 Ada 12 parsel, 10 Ada 4,5 ve 7 parselleri kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Alaşehir Belediye Meclisinin 03.04.2017 Tarih ve 2017/3-61 sayılı Kararı ve Plan Açıklama Raporları.
SARUHANLI CUMHURİYET 24.07.2017 24.08.2017
Saruhanlı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Akar Sokak, Türkcan Sokak ve Gürbüz İpek Sokak arasında kalan 4 Adet yapı adasının 'Meskun Konut Alanı' kullanımından 'Ticaret + Konut Alanı' kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
AKHİSAR KAPAKLI 24.07.2017 24.08.2017
Akhisar İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 2766 (Yeni 4181 ve 4182 parseller) parselde Biokütle Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
AKHİSAR KAYALIOĞLU 24.07.2017 24.08.2017
Akhisar İlçesi, Kayalıoğlu Mahallesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü ağı içerisindeki Manisa-Akhisar Devlet Yolu üzerinde yer alan Kayalıoğlu 1 ve Kayalıoğlu 2 kavşaklarının bulunduğu alana ilişkin 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
AKHİSAR ÇITAK 24.07.2017 24.08.2017
Akhisar İlçesi, Çıtak Mahallesi, 121, 122, 123, 125, 126, 133 ve 204 parsellerde Güneş Enerjisi Santrali yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
KULA KAVACIK 24.07.2017 24.08.2017
Kula İlçesi, Kavacık Mahallesi, 146 ada 5 parselde kurulması planlanan Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları.