İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SALİHLİ DOMBAYLI 25.08.2017 25.09.2017
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.05.2017 tarih ve E.6035 sayılı yazısında belirtilen eksiklerin düzeltilmesine yönelik Salihli İlçesi Dombaylı Mahallesi 1458 parselde "Güneş Enerji Elektrik Üretim Tesisi" amaçlı 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP Hk.
GÖLMARMARA ATATÜRK 25.08.2017 25.09.2017
Gölmarmara ilçesi, Gölmarmara Mahallesi 6974 Parselin 19,707 m2'lik kısmına 'Güneş Enerjisi Santrali' yapımına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları.
SOMA URUZLAR 25.08.2017 25.09.2017
Soma ilçesi, Uruzlar Mahallesi 31 parselde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi yapımına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve Plan Açıklama Raporları.
SOMA 25.08.2017 25.09.2017
Soma ilçesi, Bubeyler Mahallesi 40 ve 41 parsellerde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi yapımına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve Plan Açıklama Raporları.
YUNUSEMRE KEÇİLİ KÖY 25.08.2017 25.09.2017
547 Sayılı Karar: Yunusemre ilçesi, Keçiliköy mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin 11/10/2016 tarih ve 607 sayılı kararı ile onaylanan Nazım ve Uygulama imar planı değişikliğini kapsayan alanının bir kısmında fonksiyon değişikliği yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
AKHİSAR HÜRRİYET 25.08.2017 25.09.2017
Akhisar ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 540 ada, 26 parselde "Yüksek Öğretim Alanı"nın "Özel Eğitim Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
AKHİSAR ATATÜRK 25.08.2017 25.09.2017
Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2304 ada 1 parsel ve 2305 ada 1 parselin doğusunda bulunan 30 m genişliğindeki yolun düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
AKHİSAR RAGIP BEY 25.08.2017 25.09.2017
Akhisar ilçesi, Ragıpbey Mahallesi, 787 adanın kuzeyinde yer alan 16/1 Sokak ve 17 Sokağın yol aksının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve Akhisar Belediye Meclisi'nin 05/04/2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onay yetkisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisine devredilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
YUNUSEMRE TOPÇUASIM 25.08.2017 25.09.2017
Yunusemre ilçesi, Topçu Asım mahallesi, Malta parkı doğusunda bulunan ve mevcut imar planlarında ‘Otopark Alanı" olarak planlanmış alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
DEMİRCİ BAHÇELER 25.08.2017 25.09.2017
Demirci İlçesi, Bahçeler Mahallesi, 403 ada 70 ve 71 parseller ile 404 ada 71, 72, 73 parsellerin 'Belediye Hizmet Alanı'ndan 'Sosyal Tesis Alanı'na, 404 ada 71 parselin bir kısmının 'Yeşil Alan'a dönüştürülmesi ve 403 ada 71 parsel ve 404 ada 72 parsellerde trafo binalarının taşınarak 111 ada 6 parselin `Trafo Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
KULA KENAN EVREN 25.08.2017 25.09.2017
Kula İlçesi, Bey Mahallesi, Mezarlığın Doğusunda bulunan söz konusu parsellerin 'Belediye Hizmet Alanı' ve 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'ndan 'Konut Alanı' ve 'Donatı Alanlarına' dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
ŞEHZADELER MİMARSİNAN 25.08.2017 25.09.2017
Manisa İli, Şehzadeler ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Ulupark sınırları içerisinde ve mevcut imar planlarında "Otopark, Sosyo Kültür Alanı ve Park" olarak planlanmış alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
KULA AHMETLİ 25.08.2017 25.09.2017
Kula İlçesi, Ahmetli Mahallesi, 358, 359, 360, 361, 362, 423, 424, 426, 429, 430, 431, 433, 435, 446, 447 parseller üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Elektrik Üretim Tesisine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve Plan Açıklama Raporu.
AHMETLİ 25.08.2017 25.09.2017
Ahmetli ilçesi, Ahmetli Mahallesi, 365 parselde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.08.2012 tarih ve 1164 sayılı kararı ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan ve Ahmetli Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 6 sayılı kararı ile onay yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisine devredilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Önerisi ve Plan Açıklama Raporları