İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
AKHİSAR HÜRRİYET 28.04.2017 28.05.2017
Akhisar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2291 ada 1 parsel ve 2292 ada 2 parselde "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"nın "Kamu Hizmet Alanı"na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
AKHİSAR KAYALIOĞLU 28.04.2017 28.05.2017
Akhisar İlçesi, Kayalıoğlu Mahallesinde uygulama görmüş yapı adaları ve parselasyon planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/2000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
GÖRDES ADNAN MENDERES 28.04.2017 28.05.2017
Manisa İli, Gördes İlçesi, Adnan Menderes (Kurtuluş) Mahallesi, 'Açık Pazar Alanı' olarak planlanmış alan ve çevresinde (yaklaşık 2 ha alanda) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
ALAŞEHİR ÖRNEKKÖY 28.04.2017 28.05.2017
Alaşehir İlçesi,Örnekköy Mahallesi, 104 ada 4 parselde Jeotermal Elektrik Santrali (JES) tesisi yapımına yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23/06/2016 tarih 7916 sayılı yazısına istinaden düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.
YUNUSEMRE YENİ MAHALLE 28.04.2017 28.05.2017
Yunusemre ilçesi, Yenimahalle Mahallesinde 4 adet planlama alanını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve plan açıklama raporları.
ŞEHZADELER DERE 28.04.2017 28.05.2017
Şehzadeler İlçesi, Dere Mahallesi ve Yunusemre İlçesi, Mutlu Mahallesi; Niobe ve Çevresi Koruma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama Revizyon İmar Planı'na ilişkin alınan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu 09.12.2016 tarih ve 7396 sayılı kararı.
ALAŞEHİR KURTULUŞ 03.05.2017 03.06.2017
Alaşehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi 1371 Ada 5 Parselde "Sanayi Alanı" Yapılmasına Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
SARUHANLI KOLDERE 12.05.2017 12.06.2017
Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi 1213 ve 5427 parsellerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı ( Güneş Enerji Satnrali ) 'na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.