İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
KÖPRÜBAŞI 05.03.2019 05.04.2019
Köprübaşı İlçesi, Merkez Mahallesi, 1874, 1877, 1909, 1910 parsellerin Resmi Tesis (Karakol ve Cezaevi) Alanı ve Otopark Alanı'ndan; Konut Alanı, Park Alanı ve Toplu İşyerleri Alanı'na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan Nazım İmar Planı ve Köprübaşı Belediye Meclisi'nin 05.02.2018 tarih ve 2018/2 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi'nde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile birlikte görüşülme kararı alınan Uygulama İmar Planı değişikliği
SELENDİ ŞEREFİYE 05.03.2019 05.04.2019
Selendi İlçesi Şerefiye Mahallesi 2 ada 2,3,4,5,6,7 ve 8 parsellere ait "Konut Alanı" ile "Park Alanı" kullanımının yer değişikliğine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
SALİHLİ KURTULUŞ 05.03.2019 05.04.2019
Salihli İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 2838, 3213, 3214, 3215(8,9,10 parseller), 3216,3217,3218,3219 adalar birleştirilerek toplam inşaat alanı değiştirilmeden yapılaşma koşullarının düzenlendiği ve park ve otopark alanı planlandığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ALAŞEHİR İSTASYON 05.03.2019 05.04.2019
Alaşehir İlçesi İstasyon Mahallesi 1099 Ada 2 Parsel, 1100 Ada 1 Parsel, 562 Ada 24 Parsel ve 1104 Adanın ortasındaki kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile birlikte değerlendirilmesine ilişkin alınan 07.05.2018 tarih ve 2018/102 sayılı Alaşehir Belediye Meclisi Yetki Devri Kararı
ŞEHZADELER 2.ANAFARTALAR 05.03.2019 05.04.2019
Şehzadeler İlçesi, 2.Anafartalar Mahallesi, 3211 Ada 1 Parselin "Ö lejantı ile tanımlanmış Kentin Genel Görünümü ve Estetiği Açısından Özel Önlemler Uygulanacak Alanlar"dan "İbadet Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
YUNUSEMRE YENİ MAHALLE 05.03.2019 05.04.2019
Yunusemre ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 3169 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları
GÖLMARMARA ATATÜRK 05.03.2019 05.04.2019
Gölmarmara ilçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı önerisine ait Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları
AKHİSAR BEKİRLER 05.03.2019 05.04.2019
Akhisar İlçesi, Bekirler Mahallesi, 304 parselde 'Atıksu Tesisleri Alanı' yapımına ilişkin hazırlanan l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine ait Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları
TURGUTLU YAYLA 05.03.2019 05.04.2019
Turgutlu İlçesi Yayla Mahallesi 982 parsellere ait "Konut Alanı" ile "Park Alanı" kullanımının yerdeğişikliğine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
TURGUTLU AVŞAR 05.03.2019 05.04.2019
Turgutlu İlçesi, Avşar Mahallesi, 418 parsel ve çevresinde yer alan yol, otopark, park alanının 'Mezarlık Alanı' olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
ALAŞEHİR ILICA 20.03.2019 20.04.2019
Alaşehir İlçesi, Ilıca Mahallesi, 58 Ada 3 Parselde, 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planında “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” Olarak Planlı Alanın Alt Ölçekte "Gelişme Konut Alanı, Yeşil Alan ve Otopark Alanı" Olarak Planlanmasına ve Enerji Nakil Hattının İşlenmesine yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile birlikte değerlendirilmesinin kabul edildiği 01.08.2018 tarih ve 135 sayılı Alaşehir Belediye Meclisi yetki devri kararı